ANIOŁY

Święte anioły.

 

Uczymy, że anioły są stworzonymi istotami, zatem nie powinny być czczone. Mimo, że są one na wyższym poziomie stworzenia niż człowiek, są stworzone, by służyć Bogu i czcić Go (Łk 2:9-14; Hbr 1:6-7, 14; 2:6-7; Ap 5:11-14; 19:10; 22:9).

 

Upadłe anioły.

 

Uczymy, że Szatan jest stworzonym aniołem i autorem grzechu. Ściągnął na siebie sąd Boga przez bunt przeciwko swemu Stwórcy (Iz 14:12-17; Ez 28:11-19), przez pociągnięcie za sobą licznych aniołów w swoim upadku (Mt 25:41; Ap 12:1-14), oraz przez wprowadzenie grzechu do ludzkiej rasy poprzez skuszenie Ewy (Rdz 3:1-15).

 

Uczymy, że Szatan jest otwartym i zadeklarowanym wrogiem Boga i człowieka (Iz 14:13-14; Mt 4:1-11; Ap 12:9-10); że jest księciem tego świata, który został pokonany przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa (Rz 16:20); i że zostanie ukarany na wieki w jeziorze ognia (Iz 14:12-17; Ez 28:11-19; Mt 25:41; Ap 20:10).