top of page

Петро Сломський, 31 липня – 6 серпня 2016 р

1. Дивитися очима Бога  (Еф  3: 9-11; 5: 25-32)
Patrząc oczami Boga - Peter Slomski
00:00 / 00:00
2. Слава видимої церкви  (Мт  18: 15-20; Дії 14: 21-24)
Chwała widzialnego kościoła - Peter Slomski
00:00 / 00:00
3. Новий храм  (Еф 2: 19-22; І Пт 2: 4-9)
Nowa świątynia - Peter Slomski
00:00 / 00:00
4. Одна сім’я  (Еф. 2: 11-22)
Jedna rodzina - Peter Slomski
00:00 / 00:00
5. Зростаємо разом, як одне тіло  (1 Кор 12:4-27; Еф 4:7-16)
Wzrastając razem jako jedno ciało - Peter Slomski
00:00 / 00:00
6. Стовп і основа істини  (1 Тим 3:15-4:16)
Filar i podwalina prawdy - Peter Slomski
00:00 / 00:00
7. Одружений до церкви  (Дії 9: 26-28; 5: 12-14)
bottom of page