top of page
Chwalcie Pana wszystkie narody! | Psalm 117 | Przemysław Piłatowicz
Kościół Chrześcijański Pojednanie

Chwalcie Pana wszystkie narody! | Psalm 117 | Przemysław Piłatowicz

Wydaje się, że człowiek posiadł wystarczającą wiedzę na temat otaczającego go świata i jest w stanie zajrzeć w najodleglejsze zakamarki kosmosu. Czy rzeczywiście tak jest? Wiemy, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, o czym zapewnia nas 1 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej. Hiob z kolei myślał, że wie wystarczająco dużo o świecie, w którym żył, a już na pewno wystarczająco dużo o jego Stwórcy. Bóg szybko wyprowadził Hioba z błędnego myślenia zadając krótkie pytanie: Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię, gwiazdy, gdy wyznaczałem granice morzu? Skoro więc Bóg stworzył wszystko, jaka powinna być reakcja człowieka w stosunku do tak potężnego Stwórcy? W dzisiejszym kazaniu z Psalmu 117, Przemysław Piłatowicz przyjrzy się trzem aspektom, dla których każdy człowiek zamieszkujący tę ziemię winny jest oddawać Bogu chwałę. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania ostatniego kazania Kościoła Chrześcijańskiego Pojednanie. ___________________________________________ http://pojednanie.pl Kościół Chrześcijański POJEDNANIE jest lokalnym kościołem w Grodzisku Mazowieckim - zgromadzeniem ludzi zbawionych z łaski, przez wiarę w osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, powstałym i funkcjonującym w oparciu o biblijny wzorzec kościoła, zapisany w Nowym Testamencie. ___________________________________________
Budowla gotowa na ogień | 1 List do Koryntian 3:10-17 | Jerzy Godek
Kościół Chrześcijański Pojednanie

Budowla gotowa na ogień | 1 List do Koryntian 3:10-17 | Jerzy Godek

W 1 Liście do Koryntian apostoł Paweł, w pierwszych dwóch rozdziałach, zwraca uwagę wierzących w Koryncie między innymi na to, że prawdziwa mądrość powinna prowadzić do poznania Boga, w przeciwnym razie jest ona bezużyteczna. Tłumaczy również, co charakteryzuje człowieka naturalnego, cielesnego i duchowego. Wskazuje także na spory między wierzącymi i faworyzowanie niektórych liderów czy nauczycieli. Paweł tłumaczy, że każdy z ludzi ma pewną rolę do spełnienia w kościele i każdy powinien budować na jednym i niezmiennym fundamencie, którym jest sam Chrystus. W dzisiejszym kazaniu przyjrzymy się fragmentowi z 1 Listu do Koryntian z rozdziału 3 wersety 10-17. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie jak właściwie rozumieć analogię apostoła Pawła o budowniczym i budowli jaką wznosi w swoim życiu człowiek wierzący? Co oznacza gr. słowo „architekton”, jakim sam siebie określił Paweł? Jaką rolę odgrywa sama budowla i dobór materiałów? Wreszcie, czy człowiek wierzący będzie sądzony przez Boga z uczynków? Czym jest Trybunał Chrystusowy i czy chrześcijanin ma się czego obawiać stając przed tym trybunałem? Jeżeli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania, koniecznie obejrzyj i wysłuchaj ostatniego kazania Jerzego Godka z Kościoła Chrześcijańskiego Pojednanie. ___________________________________________ http://pojednanie.pl Kościół Chrześcijański POJEDNANIE jest lokalnym kościołem w Grodzisku Mazowieckim - zgromadzeniem ludzi zbawionych z łaski, przez wiarę w osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, powstałym i funkcjonującym w oparciu o biblijny wzorzec kościoła, zapisany w Nowym Testamencie. ___________________________________________
Niebo: kto i kiedy? | Wybrane fragmenty | Jan Pazio
Kościół Chrześcijański Pojednanie

Niebo: kto i kiedy? | Wybrane fragmenty | Jan Pazio

W poprzednim kazaniu na temat „nieba”, Jan Pazio odpowiadał na pytanie czym właściwie jest niebo? Na podstawie różnych fragmentów z Pisma wywnioskowaliśmy, że istnieją 3 sfery nieba: - Niebo atmosferyczne – to co widzimy ponad głowami - Niebo kosmiczne – jako przestrzeń gwiezdna z planetami i galaktykami - Niebo trzecie – jako miejsce gdzie przebywa Bóg Wiemy, że ludzka fascynacja niebem, zwłaszcza jako przestrzenią gwiezdną, trwa od wieków, a mimo to ludzie odrzucają wiarę w Stwórcę tego nieba. W dzisiejszym kazaniu, razem z Janem Pazio, spojrzymy na oś czasu i spróbujemy podejrzeć, co działo się, dzieje i jeszcze będzie dziać w poszczególnych trzech niebiańskich sferach. Oczywiście opisanie miejsca, w którym przebywa Bóg jest zasady niemożliwe dla człowieka. Niemniej Biblia, pomimo ograniczoności ludzkiego aparatu poznawczego, daje nam częściowe poznanie tego, jak wygląda chociażby „trzecie niebo”, do którego odwoływał się apostoł Paweł w 2 Liście do Koryntian w rozdziale 12. Co zatem dzieje się w wymienionych 3 sferach nieba? Jak wyglądało niebo zanim Bóg stworzył świat? Co się będzie działo z niebem atmosferycznym, gwiezdnym i trzecim niebem podczas sądu ostatecznego? Jaki jest sens istnienia człowieka pod tym niebem? I dokąd trafia człowiek wierzący i niewierzący po śmierci? Jeżeli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania, koniecznie obejrzyj i wysłuchaj kolejnego kazania Kościoła Chrześcijańskiego Pojednanie. ___________________________________________ http://pojednanie.pl Kościół Chrześcijański POJEDNANIE jest lokalnym kościołem w Grodzisku Mazowieckim - zgromadzeniem ludzi zbawionych z łaski, przez wiarę w osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, powstałym i funkcjonującym w oparciu o biblijny wzorzec kościoła, zapisany w Nowym Testamencie. ___________________________________________
Słowo człowieka czy Słowo Boga | Księga Rodzaju 1:1-2 | Kyle Ricedorff
Kościół Chrześcijański Pojednanie

Słowo człowieka czy Słowo Boga | Księga Rodzaju 1:1-2 | Kyle Ricedorff

Szatan od samego początku atakował fundament Słowa Bożego i próbował zburzyć jego autorytet, co też doskonale widać chociażby w 3 rozdziale Księgi Rodzaju, gdy zwrócił się do Ewy mówiąc - „Czy Bóg rzeczywiście powiedział: Nie wolno wam jeść ze wszystkich owoców tego ogrodu?”. Od tamtej pory nic się nie zmieniło. Szatan cały czas próbuje podważyć fundamenty Bożego Słowa zasiewając w ludziach wątpliwości odnośnie pierwszych rozdziałów Biblii. Robi dokładnie to samo, zadając to samo pytanie: Czy Bóg rzeczywiście powiedział? To pytanie stawia dzisiejszy świat wypowiadając kłamstwa typu – nie ma Stwórcy, wszechświat ma miliardy lat, ludzie to zwierzęta, Bóg nie jest dobry, płeć jest wybierana a nie nadawana. Czy rzeczywiście tak jest? W dzisiejszym kazaniu Kyle Ricedorff omówi fragment z 1 rozdziału Księgi Rodzaju, wersety 1-2. Zobaczymy jak wyglądał pierwszy dzień stworzenia. Jak wyglądała Ziemia na samym początku? Czy czas istniał od zawsze? Do kogo oryginalnie była skierowana Księga Rodzaju? I czy sam Jezus uczył o stworzeniu świata zgodnym z dosłowną interpretacją Księgi Rodzaju? Jeżeli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania, koniecznie obejrzyj i wysłuchaj ostatniego kazania Kościoła Chrześcijańskiego Pojednanie. ___________________________________________ http://pojednanie.pl Kościół Chrześcijański POJEDNANIE jest lokalnym kościołem w Grodzisku Mazowieckim - zgromadzeniem ludzi zbawionych z łaski, przez wiarę w osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, powstałym i funkcjonującym w oparciu o biblijny wzorzec kościoła, zapisany w Nowym Testamencie. ___________________________________________
Wiara, która wierzy właściwie i łaska, która sięga wszędzie | Ew. Marka 7:24-30 | Tomasz Krążek
Kościół Chrześcijański Pojednanie

Wiara, która wierzy właściwie i łaska, która sięga wszędzie | Ew. Marka 7:24-30 | Tomasz Krążek

Żydzi uważali, że są miejsca i ludzie do których Boża łaska i miłość nie sięga, że jest ograniczona. Byli przekonani, że łaska Boga nie dociera do wszystkich. Stąd też faryzeusze i uczeni w piśmie wielokrotnie byli oburzeni, gdy Jezus jako Żyd, siadał i jadał z grzesznikami i ludźmi z marginesu społecznego. Nie tylko byli w błędzie, że Boża łaska nie powinna sięgać ludzi, do których czuli obrzydzenie, ale i błędnie zakładali, że to oni są odbiorcami Bożej łaski i błogosławieństw. Może myślisz, że Boża łaska nie sięga dziś do poszczególnych osób czy grup, twojego członka rodziny, współpracownika, znajomego. A może są grupy ludzi, do których nie powinno się iść z Ewangelią? Myślisz, że tam to już za daleko zabrnęło, iż nie ma po co tam iść. Może myślisz, że Boża łaska nie może sięgnąć do ciebie? Może sądzisz, że popełniłeś zbyt wiele grzechów i błędów, tak że dla ciebie nie ma już nadziei? A może problem jest to, że twoja wiara nigdy nie była zbudowana na tym, co Bóg powiedział w swoim Słowie, lecz na naukach i tradycjach ludzkich? W dzisiejszym kazaniu pastor Tomasz Krążek pochyli się nad fragmentem z Ew. Marka 7:24-30, gdzie na podstawie historii pewnej greczynki zobaczymy, czy Boża łaska faktycznie jest zarezerwowana tylko dla pewnych grup ludzi i jak powinna wyglądać prawdziwa wiara, która podoba się Bogu. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania ostatniego kazania Kościoła Chrześcijańskiego Pojednanie. ___________________________________________ http://pojednanie.pl Kościół Chrześcijański POJEDNANIE jest lokalnym kościołem w Grodzisku Mazowieckim - zgromadzeniem ludzi zbawionych z łaski, przez wiarę w osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, powstałym i funkcjonującym w oparciu o biblijny wzorzec kościoła, zapisany w Nowym Testamencie. ___________________________________________
bottom of page