top of page
Czy masz czułe serce na Bożą chwałę? | Ew. Marka 6:45-52 | Przemysław Piłatowicz
Kościół Chrześcijański Pojednanie

Czy masz czułe serce na Bożą chwałę? | Ew. Marka 6:45-52 | Przemysław Piłatowicz

Po tym jak Jezus nakarmił pięć tysięcy ludzi, ci chcieli obwołać Go królem. Nie dlatego, że wierzyli, iż jest On tym Mesjaszem, którego oczekiwali, ale dlatego, że - jak sam Jezus powiedział - najedli się. Zaraz po tym wydarzeniu Jezus nakazał uczniom wsiąść do łodzi i przeprawić się na drugi brzeg, a On sam odprawił ludzi i oddalił się na górę, aby się modlić. W dzisiejszym kazaniu Przemysław Piłatowicz pochyli się nad fragmentem z Ew. Marka 6:45-42, gdzie zobaczymy dlaczego Jezus po nakarmieniu tłumu, przyszedł do uczniów będących na środku jeziora Galilejskiego. Dlaczego Jezus idąc po wodzie chciał ich wyminąć? Czy po prostu chciał ich wyprzedzić i skrócić sobie drogę do Betsaidy, czy może chciał w ten sposób zakomunikować uczniom coś wyjątkowego o sobie samym? Jakie jest podobieństwo tej sytuacji do okoliczności z 2 Księgi Mojżeszowej 33:19-23? Dlaczego uczniowie byli zatrwożeni i zdumieni, gdy ujrzeli Jezusa idącego do nich po wodzie? Czy na pewno rozumieli w tym momencie, kim jest ten Jezus? Jeżeli chcesz poznać odpowiedzi na powyższe pytania, zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania ostatniego kazania Kościoła Chrześcijańskiego Pojednanie. ___________________________________________ http://pojednanie.pl Kościół Chrześcijański POJEDNANIE jest lokalnym kościołem w Grodzisku Mazowieckim - zgromadzeniem ludzi zbawionych z łaski, przez wiarę w osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, powstałym i funkcjonującym w oparciu o biblijny wzorzec kościoła, zapisany w Nowym Testamencie. ___________________________________________
Sprzeciw w Kościele | Tytusa 3:9-11 | Kyle Ricedorff
Kościół Chrześcijański Pojednanie

Sprzeciw w Kościele | Tytusa 3:9-11 | Kyle Ricedorff

Apostoł Paweł pozostawił Tytusa na Krecie w konkretnym celu. Miał zająć się sprawami, które wymagały pilnego uporządkowania. Chodziło o ustanowienie starszych po miastach, jak również przypomnienie wierzącym, że powinni wydawać dobre świadectwo Ewangelii zarówno w kościele, jak i na zewnątrz. Tytus sam miał stawiać siebie jako wzór a jego praca nie należała do lekkich. Jedną z rzeczy, którą również musiał uporządkować, i z którą zmagały się kościoły, były fałszywe nauki i fałszywi nauczyciele. Tytus wzywał przywódców tych kościołów do stanowczego przeciwstawiania się zgubnym naukom. W dzisiejszym kazaniu, Kyle Ricedorff przyjrzy się, w oparciu o fragment z listu do Tytusa 3:9-11, w jaki sposób Paweł pouczał Tytusa co do sprzeciwiania się fałszywym naukom i dyscyplinie kościelnej z tym związanej. Zobaczymy jakie jest niebezpieczeństwo i zagrożenia związane z biernością w stosunku do głoszących fałszywe nauki oraz w jaki sposób możemy zabezpieczyć się przed tym zjawiskiem. Spojrzymy w szerszym kontekście na to, kim jest heretyk i w jaki sposób dyscyplinować ludzi, którzy szerzą w kościele podziały. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania ostatniego kazania Kościoła Chrześcijańskiego Pojednanie. ___________________________________________ http://pojednanie.pl Kościół Chrześcijański POJEDNANIE jest lokalnym kościołem w Grodzisku Mazowieckim - zgromadzeniem ludzi zbawionych z łaski, przez wiarę w osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, powstałym i funkcjonującym w oparciu o biblijny wzorzec kościoła, zapisany w Nowym Testamencie. ___________________________________________
Niebo nadzieją wierzących | Hebrajczyków 2:5-8 | Todd Dick
Kościół Chrześcijański Pojednanie

Niebo nadzieją wierzących | Hebrajczyków 2:5-8 | Todd Dick

Żyjemy w dziwnych czasach. Świat jest coraz bardziej zepsuty, moralność przestaje mieć znaczenie, ludzie są coraz bardziej gniewni żyjąc na krawędzi, nie mogąc zaspokoić swoich ambicji, ani osiągnąć prawdziwie trwałego szczęścia. Dobrze opisywał to Salomon, który zrozumiał, że pod tym słońcem człowiek nie znajdzie pełni satysfakcji w życiu, ponieważ Bóg od początku zamierzył, aby człowiek zdążał do innego celu. W dzisiejszym kazaniu pastor Todd Dick przyjrzy się tematowi nieba, jako ostatecznego celu chrześcijanina, przez pryzmat fragmentu z 2 rozdziału listu do Hebrajczyków z wersetów 5-8. Spojrzymy na 3 prawdy mówiące o radości nieba. Po pierwsze: Wszystko co kochamy jest w niebie. Nie ma niczego na tej ziemi, co by mogło zaspokoić nasze potrzeby. Nasze prawdziwe życie jest w niebie. Po drugie: Niebo jest naszym prawdziwym domem. Czy żyjemy tak, jakby niebo było naszym domem? Czy zgubiliśmy perspektywę nieba? Kiedy ostatnio rozmyślaliśmy o życiu w niebie? Co będziemy tam robić, kogo tam spotkamy, z kim będziemy rozmawiać? Czy możemy powiedzieć za apostołem Pawłem, że „życiem jest Chrystus, a śmierć jest zyskiem?” Czy Chrystus jest moim życiem? Po trzecie: Niebo jest prawdziwym miejscem. Nie jest to jakieś abstrakcyjne miejsce stworzone przez ludzkie fantazje, ale miejsce, w którym przebywa Bóg, w którym jest Chrystus, i w którym każdy kto położył nadzieję w Jezusie, jako swoim Zbawicielu, ma swój własny akt własności mówiący, że jest obywatelem nieba. Czy posiadasz swój akt własności w niebie? Czy jesteś obywatelem nieba? Czy niebo jest twoją ojczyzną, której wyczekujesz z utęsknieniem? Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania ostatniego kazania Kościoła Chrześcijańskiego Pojednanie. ___________________________________________ http://pojednanie.pl Kościół Chrześcijański POJEDNANIE jest lokalnym kościołem w Grodzisku Mazowieckim - zgromadzeniem ludzi zbawionych z łaski, przez wiarę w osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, powstałym i funkcjonującym w oparciu o biblijny wzorzec kościoła, zapisany w Nowym Testamencie. ___________________________________________
Fałszywa i prawdziwa wolność | 2 Piotra 2:10-22 | Aleksander Dylikowski
Kościół Chrześcijański Pojednanie

Fałszywa i prawdziwa wolność | 2 Piotra 2:10-22 | Aleksander Dylikowski

W dzisiejszych czasach zarówno ludzie wierzący, jak i niewierzący deklarują, że są wolni, i że znaleźli prawdziwą wolność. Jako chrześcijanie wiemy, że Biblia mówi, iż prawdziwa wolność jest w Jezusie Chrystusie, co też możemy przeczytać w Ew. Jana w rozdziale 8. Ale co to tak naprawdę dla nas znaczy? Czy istnieje możliwość, aby żyć w złudzeniu, w fałszywej wolności? Obecnie w społeczeństwach zachodnich wzrasta coraz bardziej świadomość, że im lepiej człowiek się odżywia, im bardziej zwraca uwagę na to, co spożywa, tym lepsza jest jakość i długość jego życia. Statystyki pokazują, że ludzie skłonni są zapłacić więcej za jedzenie dobrej jakości, gdyż widzą wartość i pozytywny wpływ takich produktów w codziennym życiu. Jaki zatem powinniśmy mieć stosunek jako chrześcijanie do Słowa Bożego, które jest pokarmem dla naszej duszy? O ileż ważniejszy dla nas powinien być pokarm duchowy, który spożywamy, skoro wiemy, że to ciało, choćbyśmy nie wiem jak się starali i tak w końcu obumrze? W dzisiejszym kazaniu Aleksander Dylikowski przyjrzy się fragmentowi z 2 Piotra 2:10-22, w którym zobaczymy jak ważnym jest, aby ci którzy głoszą i nauczają w kościele, trzymali się prawd Słowa Bożego i wiernej nauki za wszelką cenę. Piotr konfrontuje słuchaczy z fałszywymi nauczycielami, którzy zamiast o dusze ludzi, dbają raczej w swój własny interes, mamiąc i zwodząc fałszywą wolnością, dopiero co nawróconych. Spojrzymy jakiego języka używa Piotr w stosunku do tych nauczycieli oraz czy jest to język „politycznej poprawności”? W końcu zobaczymy jaki jest charakter tych ludzi i dlaczego Piotr przywołuje historię proroka Balaama jako przykładu ich postępowania. Zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania ostatniego kazania Kościoła Chrześcijańskiego Pojednanie. ___________________________________________ http://pojednanie.pl Kościół Chrześcijański POJEDNANIE jest lokalnym kościołem w Grodzisku Mazowieckim - zgromadzeniem ludzi zbawionych z łaski, przez wiarę w osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, powstałym i funkcjonującym w oparciu o biblijny wzorzec kościoła, zapisany w Nowym Testamencie. ___________________________________________
Kto jest twoim pasterzem? | Ew. Marka 6:30-44 | Tomasz Krążek
Kościół Chrześcijański Pojednanie

Kto jest twoim pasterzem? | Ew. Marka 6:30-44 | Tomasz Krążek

Ostatnim razem dowiedzieliśmy się, że wierność Bogu może kosztować nas wszystko a historia o Janie Chrzcicielu i Herodzie dokładnie ilustrowała tę prawdę. Przesłanie Ewangelii może spotkać się z wrogością, lecz jako chrześcijanie jesteśmy pierwszorzędnie wezwani do bycia wiernymi a nie atrakcyjnymi wobec świata. Ewangelia Jezusa Chrystusa wzywa każdego człowieka do upamiętania z grzechów a nie jest jedynie zmyślnym wabikiem, który pomoże rozwiązać nasze osobiste problemy. W dzisiejszym kazaniu pastor Tomasz Krążek przyjrzy się fragmentowi z Ew. Marka 6:30-44. Jest to historia o tym, jak bardzo inny jest Jezus od władców tego świata. Marek z rozmysłem zestawia postać Heroda Antypasa i Jezusa, aby pokazać, że przywódca Izraela jakim był Herod nie sprostał zadaniu jako pasterz Izraela, a co odbija się jakby echem w pierwszych 9 wersetach 34 rozdziału Księgi Ezechiela. Jezus natomiast jest tym, który jest pełen miłości, współczucia, który wie co trzeba zrobić, i który może to zrobić. Jest tym pasterzem, który sam zatroszczy się o swoje owce. Wspaniałym obrazem na potwierdzenie tego, jest scena, gdy Jezus nakazuje uczniom posadzić wszystkich na zielonej trawie karmiąc tłum pięciu tysięcy osób. Czy nie znajdujemy tego w psalmie 23? Jeżeli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób Jezus prowadzi swoje owce, jak rozpoznać Jego głos, czy Bóg oczekuje od nas rzeczy niemożliwych do zrobienia i na kogo powinniśmy zwrócić swój wzrok, kiedy władza na świecie zawodzi, obejrzyj i wysłuchaj ostatniego kazania Kościoła Chrześcijańskiego Pojednanie. ___________________________________________ http://pojednanie.pl Kościół Chrześcijański POJEDNANIE jest lokalnym kościołem w Grodzisku Mazowieckim - zgromadzeniem ludzi zbawionych z łaski, przez wiarę w osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, powstałym i funkcjonującym w oparciu o biblijny wzorzec kościoła, zapisany w Nowym Testamencie. ___________________________________________
bottom of page