top of page

Specjalnie dla...

W Piśmie Świętym kościół, będąc duchowym ciałem Chrystusa (1. Koryntian 12:27), przyrównany jest do fizycznego ciała (Efezjan 4:16) z całą jego różnorodnością, a zarazem jednością, w którym uczestnicy służą Bogu i sobie nawzajem darami duchowymi udzielonymi przez Ducha Świętego (1. Koryntian 12:7, 11). Słowo Boże ma wiele do powiedzenia zarówno do kościoła lokalnego jako całości (Objawienie 2-3), jak i do każdej osoby, a także do dającej się wyróżnić grupy osób stanowiących razem ciało Chrystusa. Rozumienie swojej biblijnej roli w życiu i w służbie kościelnej jest fundamentem prawidłowego wzrostu duchowego (Efezjan 4:23) i owocnej służby Bogu (Rzym. 12:1).

 

W nadchodzącym czasie, rola i cele kolejnych grup wymienionych poniżej będą omawiane z biblijnego punktu widzenia.

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

MŁODZIEŻ

DZIECI

SINGLE

SENIORZY

MAŁŻEŃSTWA

KOBIETY

bottom of page