top of page

Triumfalna śmierć Chrystusa

W czym leży triumf śmierci Chrystusa? Jakie znaczenie ma Jego ofiara wobec rzeczywistości grzechu i śmierci? Zapraszamy do wysłuchania kazania, które zawiera odpowiedź na te pytania, klarownie prezentując dobrą nowinę w jej pełni."Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności, i moce."

I Piotra 3:18-22

Comments


bottom of page