top of page

Pokój w czasach chaosu | Psalm 46 | Kyle Ricedorff

Epidemia koronawirusa zachwiała dobrze znanym nam światem. Jak jako chrześcijanie mamy myśleć o tego rodzaju kryzysach? Jak powinniśmy żyć w niepewnym świecie?

Kyle Ricedorff udziela odpowiedzi na te pytania, przyglądając się Psalmowi 46, fragmentowi, który może natchnąć nadzieją w czasie chaosu."Wyciszcie się! Poznajcie, że Ja jestem Bogiem, wielkim wśród narodów, wywyższonym na ziemi!" Psalm 46:11

Comments


bottom of page