top of page

Nadzwyczajna wielkość mocy Bożej | Efezjan 2:1-10 | Tomasz Krążek

Jeśli miałbyś przesłuchać tylko jedno z dotychczasowych kazań z listu do Efezjan, to powinno to być właśnie to.

Posłuchaj uważnie co Pismo mówi: ...o największym problemie w życiu człowieka; ...oraz o tym, jak moc Boża jest wystarczająca by ten problem rozwiązać.Comments


bottom of page