top of page

Nadzwyczajna wielkość mocy Bożej | Efezjan 2:1-10 | Tomasz Krążek

Czy rozumiesz jaka nadzieja wynika z Bożego zbawienia ciebie? Czy wiesz jak chwalebne jest bogactwo Bożego dziedzictwa? Czy rozumiesz nadzwyczajną wielkość mocy Bożej działającej w wierzącym? I co z tego wszystkiego wynika?


Zapraszamy do wysłuchania kolejnego kazania z Efezjan 1:15-23Comments


bottom of page