top of page

Nadzieja, dziedzictwo, i moc | Efezjan 1:15-23 | Tomasz Krążek


Esencją modlitwy Pawła jest wołanie o głębsze poznanie Boga i Jego dzieł w życiu wierzących. Paweł modli się o mądrość i poznanie, które pochodzą d Ducha mądrości i objawienia, i które okazują się w szeroko otwartych oczach na bogactwo łaski Bożej w Chrystusie.


W dzisiejszym kazaniu, przyglądamy się trzem konkretnym, cudownym prawdom odnośnie Boga i dzieła Jego zbawienia w naszym życiu, których głębsze poznawanie przemienia naszą postawę, światopogląd, oraz uświadamia nam jakie bogactwo łaski okazał nam Bóg w Chrystusie. Te trzy prawdy to (1) nadzieja jaka wynika z Bożego powołania, (2) chwalebne bogactwo Bożego dziedzictwa, (3) nadzwyczajna wielkość mocy Bożej.

Комментарии


bottom of page