Księga Wyjścia 20:1-21

Zapraszamy do wysłuchania!