Kazanie niedzielne

Zapraszamy do wysłuchania kazania z 02.09.2018.