top of page

Jak żyć w trudnych czasach? | Kolosan 4:2-6 | Kyle Ricedorff

Jak żyć w trudnych czasach? Jak sięgać do zgubionego świata w dobie kwarantanny i nieść przesłanie Ewangelii?

Według Listu do Kolosan 4:2-6 nawet w czasie obecnej izolacji możemy modlić się intencjonalnie, postępować mądrze i mówić łaskawie. Możemy w ten sposób uczestniczyć w życiach innych, bo właściwie wykorzystując czas dajemy światu świadectwo naszej wiary. Zachęcamy do wysłuchania kazania Kyle'a Ricedorffa.Comments


bottom of page