top of page

Czy dzień święty święcić?

Zapraszamy do wysłuchania kazania z 03.02.2019, na temat trzeciego przykazania. Jak powinniśmy rozumieć ten nakaz? Jakie on ma zastosowanie do nas dzisiaj?Comments


bottom of page