top of page

Питер Сломски, 31 июля - 6 августа 2016 г.

1. Смотреть глазами Бога  (Еф  3: 9-11; 5: 25-32)
Patrząc oczami Boga - Peter Slomski
00:00 / 00:00
2. Слава видимой церкви  (Мт  18:15-20; Деяния 14:21-24)
Chwała widzialnego kościoła - Peter Slomski
00:00 / 00:00
3. Новый храм  (Еф 2:19-22; 1Пт 2:4-9)
Nowa świątynia - Peter Slomski
00:00 / 00:00
4. Одна семья  (Еф. 2:11-22)
Jedna rodzina - Peter Slomski
00:00 / 00:00
5. Расти вместе как одно тело  (1 Кор 12:4-27; Еф 4:7-16)
Wzrastając razem jako jedno ciało - Peter Slomski
00:00 / 00:00
6. Столп и основание истины  (1 Тим 3:15-4:16)
Filar i podwalina prawdy - Peter Slomski
00:00 / 00:00
7. Замужем за церковью  (Деяния 9:26-28; 5:12-14)
bottom of page