top of page

Jak nigdy przedtem, współczesne media elektroniczne zapewniają natychmiastowy dostęp do informacji i są przydatnym narzędziem kościoła w wypełnianiu jego misji. Poniżej już funkcjonująca galeria ze zdjęciami pokazującymi życie kościoła, funkcje audio i wideo, gdzie dostępne będą nagrania kazań niedzielnych oraz funkcja live stream, która w niedługim czasie pozwoli na bezpośrednią transmisję z nabożeństw i spotkań. 

AUDIO

WIDEO

LIVE STREAM

GALERIA

bottom of page