top of page

Peter Slomski, 31.07 - 06.08.2016

1. Patrząc oczami Boga (Ef 3:9-11; 5:25-32)
Patrząc oczami Boga - Peter Slomski
00:00 / 00:00
2. Chwała widzialnego kościoła (Mt 18:15-20; Dz14:21-24)
Chwała widzialnego kościoła - Peter Slomski
00:00 / 00:00
3. Nowa świątynia (Ef 2:19-22; I Pt 2:4-9)
Nowa świątynia - Peter Slomski
00:00 / 00:00
4. Jedna rodzina (Ef 2:11-22)
Jedna rodzina - Peter Slomski
00:00 / 00:00
5. Wzrastając razem jako jedno ciało (1 Kor 12:4-27; Ef 4:7-16)
Wzrastając razem jako jedno ciało - Peter Slomski
00:00 / 00:00
6. Filar i podwalina prawdy (1 Tm 3:15 - 4:16)
Filar i podwalina prawdy - Peter Slomski
00:00 / 00:00
7. Poślubiony kościołowi (Dz 9:26-28; 5:12-14)
bottom of page